Dodany: 2018-02-08 10:23:31
 

Depresja

Choroby psychiczne są diagnozowane coraz częściej. Szczególnie dużo obserwuje się zachorowań na depresję. Wśród innych częstych chorób można wymienić także schizofrenię. Schorzenia psychiczne są znacznym obciążeniem dla bliskich chorego. W chorobie psychicznej niezbędna jest pomoc specjalistów i terapia farmakologiczna.

Rodzina chorego nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z jego stanem zdrowia, dlatego niezbędne jest często skorzystanie z usług, jakie oferuje klinika psychiatrii. To placówka, w której pracuje personel doskonale wyszkolony do opieki nad pacjentami chorymi psychicznie. Przyjęcie do szpitala wymaga pisemnego oświadczenia pacjenta. Specyfika schorzeń psychicznych polega na tym, że chory ma znacznie zaburzoną percepcję rzeczywistości i często nie jest świadomy swojej choroby.

Jeśli nie wyrazi zgody, klinika psychiatrii przyjmie go na leczenie, o ile uzna, że jest ono uzasadnione, a o dalszym pobycie w placówce decyduje sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania chorego..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Depresja
Nick: