Dodany: 2018-02-08 10:25:04
 

Stan chorej osoby

Chorzy psychicznie często nie zdają sobie sprawy ze swojego stanu i nie rozumieją potrzeby leczenia. Gdy bliscy podejmują kroki, aby chory zaczął przyjmować leki, bądź udał się na leczenie które zapewnia klinika psychiatrii, często ponoszą fiasko.

Osoba z zaburzeniami psychicznymi taką próbę pomocy odbiera jako atak na własną osobę i nie dostrzega, że najbliżsi robią to w dobrej wierze. Aby klinika psychiatrii przyjęła pacjenta, niezbędne jest wyrażenie przez niego pisemnej zgody na pobyt, co w przypadku chorego psychicznie często trudno uzyskać. Jeśli lekarz po przeprowadzeniu wywiadu, uzna, że istnieją uzasadnione powody do zatrzymania danej osoby na leczenie, przyjmuje go pomimo braku pisemnej zgody.

Następnie na wniosek małżonka chorego lub innego najbliższego krewnego, sąd opiekuńczy orzeka o konieczności leczenia. Jeśli zaobserwujemy u chorującego psychicznie członka rodziny objawy zaostrzenia choroby, nie zwlekajmy z podjęciem działań. Chory może być niebezpieczny dla siebie, a także otoczenia..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Stan chorej osoby
Nick: